taisyklės

Dovanų kupono naudojimosi taisyklės

 1. Pirkėjas - asmuo, kuris įsigyja dovanų kuponą www.exoticspa.lt internetinėje svetainėje ir kuris turi teisę pasinaudoti dovanų kuponu arba perleisti jį trečiajam asmeniui.
 2. Dovanų kuponas suteikia pirkėjui teisę pasinaudoti paslauga, už sumą nurodyta ant dovanų kupono.
 3. Dovanų kupono nominalai gali būti 100 Lt, 150 Lt, 200 Lt. arba konkreti paslauga.
 4. Vienu dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą. Jeigu atsiskaitant dovanų kuponu, paslaugų yra įsigyjama ne už visą sumą, skirtumas tarp dovanų kupono nominalo ir įsigytų prekių nėra grąžinamas.
 5. Dovanų kupono galiojimo laikas yra 3 mėnesiai, nuo įsigijimo datos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip.
 6. Dovanų kuponas nėra priimamas atgal ir negali būti keičiamas į piniginę sumą.
 7. UAB "Tantra spa" nekeičia pamestų ar kitaip prarastų dovanų kuponų į naujus.
 8. Už nepanaudotus dovanų kuponus sumokėtos pinigų sumos nėra grąžinamos.
 9. UAB "Tantra spa" perkant dovanų kuponą prašo nurodyti šiuos pirkėjo duomenis: vardą ir pavardę, gimimo mėnesį bei dieną, elektroninio pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį. Šie duomenys yra pateikiami siekiant teisingai identifikuoti pirkėją bei, jeigu pirkėjas tai pažymėdamas sutinka, ateityje naudoti pirkėjo duomenis tiesioginės UAB "Tantra Spa" rinkodaros tikslais.
 10. Pirkėjas, gali bet kuriuo metu atsisakyti jam teikiamų UAB "Tantra spa" pasiūlymų.
 11. Pirkėjui atsisakius jo duomenų naudojimo UAB "Tantra spa" tiesioginės rinkodaros tikslais, informacija apie pirkėją bus panaudota išimtinai tik teisingam pirkėjo identifikavimui, dovanų kupono tikrumo patikrinimui ir paslaugos suteikimo ar prekių įsigijimo fakto patvirtinimui.
 12. Informacija apie pirkėją yra konfidenciali ir trečiosioms šalims UAB "Tantra spa" ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
 13. UAB "Tantra spa" pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs klientas bus informuojamas el. Paštu bei informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje www.exoticspa.lt.
 14. Susidarius svarbioms aplinkybėms, UAB "Tantra spa" gali laikinai arba iš viso nutraukti dovanų kuponų pardavimą internetu, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 15. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, UAB "Tantra spa" neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
homemailsitemap
Exotic SPA Morocco
Šv. Mikalojaus g. 5, Vilnius
Tel.:(+370)5 2121215;
El.p.: spa@exoticspa.lt